Onze cliëntenraad

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vormen van een cliëntenraad bij Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.

De raad

Wij willen hier op een kwalitatieve, maar ook unieke wijze vorm aan geven en werken onze ideeën hiervoor uit.

Bij reguliere cliëntenraden blijkt vaak dat de drempel om toe te treden tot een dergelijke raad voor veel cliënten te hoog is. Hun angsten en andere problematiek, waarvoor ze in eerste plaats hulp gezocht hebben, belemmeren hen in deelname in het gewone publieke leven. Op de voorgrond treden met hun mening, ook al kan die mening heel verhelderend zijn, kan een enorme drempel vormen.

Bij Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit beseffen we dat deze drempels inderdaad enorme obstakels kunnen vormen. Door vanuit de cliënt te denken en te kijken proberen we opbouwende en meedenkende stemmen niet verloren te laten gaan.

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit komt binnenkort met een eigen unieke constructie waarbij de cliënten, ook de meest kwetsbaren onder hen, aangemoedigd worden om op een voor hen veilige en vertrouwde manier mee te denken.

Uiteraard staan wij ook open voor initiatieven vanuit de cliënten zelf en nodigen wij u uit dit aan ons kenbaar te maken.

Cliëntenraad-raad-zorg-van-Zeeuwse-Kwaliteit-Maatschap-Zeeland