De maten van Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit is een maatschap, bestaande uit drie zorgaanbieders, namelijk Hof van Axel, Inger Bax Persoonlijke Begeleiding en Travalje Subiet. Hieronder leest u informatie over alle vijf de maten.

Inger Bax:
Persoonlijke begeleiding

Zowel kinderen als volwassenen dienen te ontwikkelen, talenten leren benutten, maar ook sociaal aanvaardbaar gedrag aan te leren en zich staande leren houden in de maatschappij. Soms kan dit door het geven van een beetje aandacht, maar vaak is een intensievere en langdurige vorm van begeleiding nodig om mensen zich te laten ontwikkelen en opbloeien.

Inger Bax Persoonlijke Begeleiding is een klein bedrijf, waar zorg is voor het ondersteunen bij opvoedtaken, maar ook een luisterend oor wordt geboden. Dit zonder oordeel en met interesse in de mens, vanuit laagdrempelige werkvormen, gericht op het individu en zijn of haar sociale omgeving.

Door de kwetsbaarheid en sociale problematiek is het voor veel mensen niet makkelijk om (nog meer) hulpverleners toe te laten in hun gezin. Door de mogelijkheid de hulpverlening te organiseren door de inzet van meerdere hulpverleners binnen dit bedrijf, zijn mensen minder angstig voor verandering en behouden zij zelf de regie.

De visie op zorg is voornamelijk gericht op adequate samenwerking met, namens en voor cliënten. Juist door een stabiel systeem rond de cliënt te bouwen ontstaat de grootste kans van slagen.

maten-inger-bax-maatscah-zorg-Zeeland
Hof-van-Axel-Team-Zorg-Zeeuwse-Kwaliteit-maten

Inge Vermeulen
Hof van Axel

Hof van Axel is een prachtig gelegen zorgboerderij in Axel, Zeeuws Vlaanderen. Hof van Axel biedt dagbesteding aan volwassenen met psychosociale problemen en mensen met dementie. Bij Hof van Axel bepaal je zelf wat je graag wil doen. Tuinieren in de moestuin, spelletjes spelen, koken, schilderen of andere creatieve activiteiten. Ook zijn er volop dieren waarbij je met de verzorging kan helpen.

De mensen op de dagbesteding doen activiteiten in de groep, maar soms ook alleen. Je bent onder de mensen en er is structuur in de dag, maar alles mag en niets moet.

Iedere dag wordt er een lunch verzorgd, waarbij we verse soep, brood en een toetje serveren. De lunch wordt door de cliënten en begeleiders samen verzorgd.

Inge Vermeulen en haar team staan klaar voor de cliënten met een liefdevolle ontvangst, een vrolijke en gezellige invulling van de dag, maar ook met een luisterend oor voor de problemen en zorgen van mensen. Ze bieden hulp en ondersteuning waar nodig en ze willen zorgdragen voor een verhoogde kwaliteit van leven. Zorgboerderij Hof van Axel is een fijne en waardevolle plek voor eenieder die behoefte heeft aan een veilige en rustige plek.

Travalje Subiet

Travalje Subiet biedt trajecten voor schooltoeleiding en arbeidstraining. Tevens biedt Travalje Subiet individuele begeleiding in de diverse levensdomeinen.

Zij zijn gespecialiseerd in programma’s en trajecten die op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie gericht zijn. Dit door middel van een ondersteunende, activerende en trainende aanpak.

Het zorgbedrijf is er voor mensen die, vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische redenen of verslaving, niet zonder meer in staat zijn om te functioneren in een reguliere school-, werk- of leefomgeving.

De interesses en talenten van de klant dienen als uitgangspunt van het programma en traject. Het streven is om met maatwerk een breed publiek te helpen om een opleiding, werk of een vrijetijdsprogramma te verkrijgen en daarmee een volwaardige plaats in de maatschappij. Samen met de klant wordt een arbeidstrajectplan of een programma opgezet en besproken. Zelfbeschikking en persoonlijke coaching staan centraal.

Voor alle trajecten geldt, dat er volgens de Travalje-Subiet-methodiek wordt gewerkt. Dit houdt het uitgangspunt in dat de klant de expert is in het beste te weten wat voor de eigen persoon echt werkt. Oplossingsgerichte bevraging helpt om ‘de gebruiksaanwijzing voor jezelf’ helder te krijgen en daarmee succesvolle stappen te kunnen zetten binnen de verschillende levensdomeinen.