Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de aanbieders de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM MAATSCHAP ZORG VAN ZEEUWSE KWALITEIT GEGEVENS NODIG HEEFT

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van passende zorg zoeken binnen de aangesloten zorgaanbiedersvan de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.

HOE LANG MAATSCHAP ZORG VAN ZEEUWSE KWALITEIT GEGEVENS BEWAART

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het contact dat tussen u en de aanbieder wordt gelegd.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maatschapzorgvanzeeuwsekwaliteit.nl

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@zorgvanzeeuwsekwaliteit.nl

Https://www.Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.nl is een website van het Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.